HOKI SUSHI

Restaurant Japonais

 117 Boulevard Murat, 75016 Paris